Categorie: Lezing

De geeuw van de meeuw

Een tijd geleden hadden we een lezing over watervogels als onderdeel van de basiscursus vogelherkenning. In de maanden daaraan voorafgaand had ik iedere avond een eend bestudeerd. Zes duikeenden en zeven grondelaars. Hoewel ik moet toegeven dat ik meestal al

Lezing Mongolie door Wim Sluis

Mongolië, een land van uitersten. Een vogelreis in mei/juni 2018. Lezing door Wim Sluijs op 10 april 2019   Bijna 3 weken lang trok Wim met een groep vogelaars bestaande uit Engelsen, Amerikanen, Nederlanders, een Hongaar en lokale gidsen, door

Lezing : Moeras reset door IJsbrand Zwart

Op 10 juli hebben we IJsbrand Zwart op bezoek. IJsbrand werkt sinds de zomer van 2018 als provinciaal adviseur bij Staatsbosbeheer. Anders dan de functie doet vermoeden is hij alleen actief voor de Oostvaardersplassen. Hij werkt aan het managementplan voor

Lezing : De egel door Merel Klaarmond

Op woensdagavond 13 maart komt Merel Klaarmond van Egelwerkgroep Nederland een lezing geven over een bekende verschijning in voor- en achtertuin: de egel. Merel zal alles vertellen over deze unieke, stekelige zoogdieren en hun leefwijze. Van paartijd tot winterslaap en

Lezing Agrarisch natuurbeheer

Op woensdagavond 13 februari komt een agrariër ons het één en ander vertellen over agrarisch natuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer wordt op grote schaal toegepast in Nederland. Onder agrarisch natuur- en landschapsbeheer verstaat men alle maatregelen die boeren nemen op en rond

Woensdag 10 oktober Thema-avond : Vogels in een groep tellen

Op woensdagavond 10 oktober is er weer een thema-avond. Dit keer zal René Alma behandelen hoe je het aantal vogels in een groep telt.   Je herkent het vast wel, je ziet een groep vogels, maar hoeveel zijn het er?

Woensdag 11 juli Lezing Vlinders en Libellen door Kars Veling

Op woensdag 11 juli komt Kars Veling van de Vlinderstichting een lezing geven over vlinders en libellen in Flevoland. Kars is als sinds de beginjaren bij de Vlinderstichting betrokken en treedt als persvoorlichter regelmatig op namens de Vlinderstichting. Daarnaast geeft

Lezing 13 juni door Jeroen Reinhold over vleermuizen

Naast een algemeen ecologisch verhaal over de verschillende vleermuissoorten van Flevoland gaat Jeroen ook in op de resultaten van verschillende vleermuisonderzoeken uit Flevoland. Zo wordt duidelijk dat Almere-Haven rijk is aan dwergvleermuizen, de meervleermuis veel aandacht vraagt in allerlei plannen

Lezing 30 mei van natuurfotograaf Philip Friskorn

Op 30 mei neemt natuurfotograaf met passie Philip Friskorn ons mee naar het prairielandschap van Noord-Amerika. Het planten- en dierenleven is er hoogst interessant. Zoogdieren, vogels, insecten, vlinders en reptielen vinden rust en beschutting tussen het ondoordringbare hoge gras op

Lezing Harry Muller De Kerkuilenwerkgroep

Even voorstellen. Ik ben Harry Muller en al meer dan 15 jaar actief donateur bij de Vogelwacht. Al zeker net zolang ben ik actief bij de stichting Kerkuilenwerkgroep Zuid-Flevoland. Graag wil ik u op 11 april vertellen over het werk

Loading...