Op 14 februari 2018 komt Ton Meijer namens de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi een lezing geven over de das. Hoewel de das zelden of nooit in Flevoland wordt waargenomen, komen ze in ’t Gooi wel voor. Is er kans dat de das zich ooit in Flevoland gaat ‘nestelen’? Misschien geeft de lezing van Ton daar een antwoord op.

Ton zal eerst een algemene interactieve inleiding over de das geven met foto’s en filmpjes. Er is daarbij volop gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Vanuit die ‘basis’ kan dan kort worden stilgestaan bij de (on)mogelijkheden voor de vestiging/uitbreiding van de Das in Flevoland. In een discussie aan het eind zou dat nader aan de orde kunnen komen en komt er wellicht een antwoord op de vraag of wij de das ooit in de polder kunnen verwelkomen.

De foto’s bij deze tekst zijn van Ton Meijer en geven ook de sfeer weer die hij ervaart als hij een das in het veld observeert. Tijdens de lezing toont Ton ook andere (kleuren)foto’s.

De lezing vindt plaats in De Oostvaarders en begint om 20.00 uur.