Contactpersonen

De Vogelwacht kent diverse werkgroepen en andere activiteiten die elk een eigen contactpersoon hebben.

Bestuur: secretaris Sylvia Heijman secretariaat@vogelwachtflevoland.nl
Bestuur: Penningmeester/donateursadministratie: Huub Langkemper penningmeester@vogelwachtflevoland.nl
Cursus Vogelherkenning: Inge Hagens (06-21620651), Rick v/d Akker en Ed ter Laak (06-158549040) cursus@vogelwachtflevoland.nl
Werkgroep Roofvogels: Ton Eggenhuizen
Ringgroep De Grauwe Gans: Ton Eggenhuizen
Grachtentelling: Klaas Oudshoorn klaasoudshoorn@gmail.com
Wetlandtelling: Alice van Duijnen
Vogelkijksessies De Oostvaarders: Wim Sluijs
Wandelexcursies De Oostvaarders in samenwerking met SBB: Michiel Babeliowsky
Roofvogeltelling: vacant
Trektelpost: Henk Koffijberg
Tuinvogeltelling: Ton Kalkman akalkman9@hotmail.com
Werkgroep Nestkasten: vacant
Werkgroep Bescherming: vacant bescherming@vogelwachtflevoland.nl
Big Day: René Alma activiteiten@vogelwachtflevoland.nl
Cursisten Big Day: Inge Hagens cursus@vogelwachtflevoland.nl
Werkgroep Natuurfotografie: Inge v/d Akker ingevandenakker@hotmail.nl 06-23390264
De Flevokijkers: René Gerritzen, Monique Bonomo en Inge Hagens flevokijkers@vogelwachtflevoland.nl
De Bosbende: Jeroen Veenker en Ruud Blommaart bosbende@vogelwachtflevoland.nl 06-36180881
Activiteitencommissie: activiteiten@vogelwachtflevoland.nl
Website: Rob Joukes website@vogelwachtflevoland.nl
Werkgroep Knobbelzwanen: Henk Koffijberg
Redactie de Grauwe Gans: Greet Boomhouwer redactie@vogelwachtflevoland.nl

Op het  gebied van bescherming werkt met ons samen de WetlandWacht (vrijwilliger van Vogelbescherming Nederland) voor de Lepelaarplassen: Wim Kleefstra
Op het gebied van bijzondere broedvogels, kolonievogels, slaapplaatstellingen en andere tellingen werken we samen met Sovon (contactpersoon in Flevoland: Inge Hagens)

 

 

 

Loading...