Contactpersonen

De Vogelwacht kent diverse werkgroepen en andere activiteiten die elk een eigen contactpersoon hebben.

Bestuur: secretariaat@vogelwachtflevoland.nl
Penningmeester en/of donateursadministratie: penningmeester@vogelwachtflevoland.nl
Cursus Vogelherkenning: cursus@vogelwachtflevoland.nl
Werkgroep Roofvogels: vacant
Ringgroep De Grauwe Gans: Ton Eggenhuizen ringgroep@vogelwachtflevoland.nl
Grachtentelling: Klaas Oudshoorn grachtentelling@vogelwachtflevoland.nl
Wetlandtelling: wetlandtelling@vogelwachtflevoland.nl
Vogelkijksessies De Oostvaarders: Gert Jan Knoet
Wandelexcursies De Oostvaarders in samenwerking met SBB: Michiel Babeliowsky excursieSBB@vogelwachtflevoland.nl
Trektelpost: Henk Koffijberg
Tuinvogeltelling: Ton Kalkman tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl
Werkgroep Nestkasten: bescherming@vogelwachtflevoland.nl
Werkgroep Bescherming: Wim Kleefstra bescherming@vogelwachtflevoland.nl
Big Day: René Alma activiteiten@vogelwachtflevoland.nl
Cursisten Big Day: cursus@vogelwachtflevoland.nl
Werkgroep Natuurfotografie: Inge v/d Akker natuurfotografie@vogelwachtflevoland.nl – 06-23390264
De Flevokijkers: René Gerritzen, Monique Bonomo flevokijkers@vogelwachtflevoland.nl
De Bosbende: Jeroen Veenker en Ruud Blommaart bosbende@vogelwachtflevoland.nl – 06-36180881
Activiteitencommissie: Rick v/d Akker activiteiten@vogelwachtflevoland.nl
Website: Rob Joukes website@vogelwachtflevoland.nl
Werkgroep Knobbelzwanen: Henk Koffijberg
Redactie de Grauwe Gans: Greet Boomhouwer redactie@vogelwachtflevoland.nl
Redactie Nieuwsflits: Rob Joukes nieuwsflits@vogelwachtflevoland.nl
Functionaris Gegevensbescherming: privacy@vogelwachtflevoland.nl

Samenwerkingen:
Op het  gebied van bescherming werkt met ons samen de WetlandWacht (vrijwilliger van Vogelbescherming Nederland) voor de Lepelaarplassen: Nanne Pauw
Op het gebied van bijzondere broedvogels, kolonievogels, slaapplaatstellingen en andere tellingen werken we samen met Sovon (contactpersoon in Flevoland: Inge Hagens)

Loading...