Op woensdagavond 13 februari komt een agrariër ons het één en ander vertellen over agrarisch natuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer wordt op grote schaal toegepast in Nederland. Onder agrarisch natuur- en landschapsbeheer verstaat men alle maatregelen die boeren nemen op en rond hun bedrijf voor natuur en landschap. De belangrijkste functie van de landbouwgronden is normaal gesproken productie. Een boer kan tijdens de werkzaamheden echter rekening houden met de natuurlijke flora en fauna op zijn land. Dit houdt bijvoorbeeld in dat hij voor een bepaalde datum zijn weilanden niet maait, dat hij rekening houdt met de nesten van weidevogels, dat slootkanten niet gemaaid worden, dat het land niet bemest wordt, of dat er bloemrijke akkerranden worden ingezaaid. Bekende voorbeelden in onze polder zijn te vinden langs de Dodaarsweg en de Vogelweg. De agrariër vertelt ons hoe hij hier mee omgaat op zijn eigen bedrijf.

Datum: 13 februari

Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Oostvaarders
Kosten: gratis voor donateurs; niet-donateurs kunnen een vrijwillige donatie doen van 2,50 euro (incl. koffie/thee)