Cursus

Elk jaar organiseert Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland een cursus Vogelherkenning. De cursus bestaat uit meerdere theorieavonden en praktijkochtenden. Er is een basiscursus, een vervolgcursus en bij voldoende cursisten ook een afrondingscursus. De basiscursus is bedoeld voor alle beginnende vogelaars omdat de nadruk ligt op het leren determineren, het herkennen van vogels behorend tot een specifieke groep en de ‘gewone’ soorten. In de vervolgcursus wordt dieper ingegaan op herkenningskenmerken, minder voorkomende soorten en natuurlijk nog steeds determinatie. In de afrondingscursus wordt worden ook de minder voorkomende soorten behandeld, maar is er ook aandacht voor onderwerpen als eieren, veren, biotoop kennis, en dergelijke.

De theorieavonden zijn op woensdag, aanvang 20.00 uur in een nog nader te noemen locatie in Almere. De zaal is open om 19.45 uur voor een kop koffie of thee en het praatje vooraf. De praktijkochtenden (excursies) zijn op zaterdag, volgend op de theorieavond, en starten in principe om 9.00 uur.

De cursus begint in september en eindigt begin juni. De volgende thema’s komen aan bod: vogels in de tuin (winter), zangvogels, zwaluwen, roofvogels, ganzen en zwanen, eenden, steltlopers, meeuwen en sterns, riet- en moerasvogels, ringen en determinatie.

De kosten voor de cursus, inclusief koffie/thee, het lesmateriaal en een vogelgids, bedragen € 40,00. U kunt alleen deelnemen aan de cursus als u donateur van de stichting bent. Het donateursschap kost minimaal € 17,50 per jaar en komt bovenop het cursusgeld. U ontvangt dan 3 x per jaar ons tijdschrift “De Grauwe Gans” en u mag deelnemen aan de andere activiteiten van de Vogelwacht, zoals de excursies, lezingen etc.

Nadere informatie over de cursus kunt u krijgen bij de cursuscoördinatoren via een e-mail naar cursus@vogelwachtflevoland.nl

Inschrijven voor de cursussen voor het seizoen 2021/2022 is van start, graag het formulier voor 30 augustus 2021 invullen.

LET OP: INSCHRIJVING VOOR DE BASISCURSUS IS GESLOTEN!