Beleidsplan en jaarverslag

Beleidsplan
Het bestuur heeft een beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2013 tot en met 2018. Het beleidsplan geeft richting en prioriteit aan de activiteiten die de stichting de komende 5 jaar onderneemt. Dit is nader uitgewerkt in beleidsvoornemens. Deze vormen samen met actuele ontwikkelingen het uitgangspunt voor de jaarplannen. Dit jaar zal de focus liggen op het actueel maken van het beleidsplan.

Hoofdlijnen beleid

Jaarverslag
Het jaarverslag geeft informatie over de doelstellingen, samenstelling bestuur, samenwerkingsverbanden, financiën, cursus, beschermingstaken, jeugdgroepen, ons informatieve blad, wandelexcursies, tuinvogel- en andere tellingen en over natuurfotografie. De jaarverslagen over de jaren 2018 t/m 2022 kunt u hieronder inzien.

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022