Beleidsplan en jaarverslag

Beleidsplan
Het bestuur heeft een beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2013 tot en met 2018. Het beleidsplan geeft richting en prioriteit aan de activiteiten die de stichting de komende 5 jaar onderneemt. Dit is nader uitgewerkt in beleidsvoornemens. Deze vormen samen met actuele ontwikkelingen het uitgangspunt voor de jaarplannen.

Hoofdlijnen beleid

Jaarverslag
Het jaarverslag geeft informatie over de doelstellingen, samenstelling bestuur, samenwerkingsverbanden, financiën, cursus, beschermingstaken, jeugdgroepen, ons informatieve blad, wandelexcursies, tuinvogel- en andere tellingen en over natuurfotografie. Het jaarverslag over het jaar 2017 kunt u hieronder inzien.

Jaarverslag 2017

Loading...