Woensdag 14 maart komt Rolf van Leeningen van Stichting RAVON het een en ander vertellen over amfibieën en reptielen in Flevoland.

Rolf is projectmedewerker bij RAVON. RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen en al hun activiteiten staan in dienst van bescherming. Zo verrichten zij onderzoek voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers, zoals overheden, terreinbeheerders, waterschappen en groene adviesbureaus. Behalve dat RAVON adviezen geeft, verzorgt zij ook cursussen voor natuurbeheerders die gericht zijn op zowel soorten- als leefgebiedbescherming. Daarnaast coördineert en ondersteunt RAVON vrijwilligersprojecten. Zij beheert de verzamelde gegevens om die te interpreteren en te gebruiken voor beschermingsdoeleinden.

Vanwege zijn werk bij RAVON heeft Rolf veel kennis en ervaring van amfibieën en reptielen. Hij kan er daarom veel over vertellen. Niet alleen wat amfibieën (en reptielen) zijn, maar ook over de ecologie van amfibieën en reptielen. Het aantal soorten amfibieën en reptielen is in Flevoland niet zo hoog, maar de soorten die voorkomen, komen soms wel in hoge dichtheden voor. Rolf zal hier verder op ingaan en daarbij ook aandacht besteden aan het herkennen van de verschillende soorten en regionale en landelijke verspreiding. Daarbij zal ook aan bod komen wat wij zelf kunnen doen voor amfibieën en reptielen, zoals tellen en helpen. Verder zal Rolf ook wat vertellen over amfibieënziektes, de paddentrek en de invloed van licht daarop.

De lezing wordt gevolgd door een bijzondere excursie, namelijk paddentrek. Op 31 maart gaan in het Kuinderbos padden overzetten onder begeleiding van de SBB-Padden en Ringslang groep Kuinderbos.  We krijgen eerst een korte presentatie en gaan dan onder begeleiding de padden overzetten.

Zoals altijd wordt de lezing gehouden in De Oostvaarders en begint om 20.00 uur. Niet-donateurs zijn ook welkom. Wij vragen van hen een vergoeding van € 2,50. De excursie is op zaterdag 31 maart. We vertrekken om 8.00 uur uit Almere zodat we om 9.00 uur in het Kuinderbos zijn. Aanmelden voor deze excursie gaat door het sturen van een mailtje naar activiteiten@vogelwachtflevoland.nl. Je ontvangt dan kort voor de excursie meer informatie.