Naast een algemeen ecologisch verhaal over de verschillende vleermuissoorten van Flevoland gaat Jeroen ook in op de resultaten van verschillende vleermuisonderzoeken uit Flevoland. Zo wordt duidelijk dat Almere-Haven rijk is aan dwergvleermuizen, de meervleermuis veel aandacht vraagt in allerlei plannen in Flevoland en dat het Waterloopbos de enige plek is waar we nu franjestaarten gevonden hebben.

Op 15  juni neemt Jeroen ons mee naar het Kotterbos voor vleermuizen. De excursie start om 22:30. Gebruikmakend van een batdetector kunnen we de vleermuizen horen aankomen.

Opgeven voor de excursie kan met een mailtje naar activiteiten@vogelwachtflevoland.nl.

Lezing:
Datum: Woensdag 13 juni
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Oostvaarders

Avondexcursie:
Datum vrijdag 15 juni
Tijd: 22:30
Locatie: Kotterbos