Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit:

Voorzitter: vacant
Penningmeester/donateursadministratie: Huub Langkemper
Secretaris: vacant
Algemeen bestuurslid (werkgebied bescherming): Piet Molenaar
Algemeen bestuurslid (werkgebied communicatie): Rob Joukes
Algemeen bestuurslid (werkgebied educatie): Annette Prinsen
Algemeen bestuurslid (werkgebied tellingen en ringen): vacant
Algemeen bestuurslid (werkgebied beleving) vacant

Loading...