Op 10 juli hebben we IJsbrand Zwart op bezoek. IJsbrand werkt sinds de zomer van 2018 als provinciaal adviseur bij Staatsbosbeheer. Anders dan de functie doet vermoeden is hij alleen actief voor de Oostvaardersplassen. Hij werkt aan het managementplan voor de Oostvaardersplassen dat opgesteld moet worden als onderdeel van het nieuwe beleidskader. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de Staatsbosbeheer inzet bij de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land.

In de Oostvaardersplassen staan veel veranderingen op stapel. Tijdens de lezing neemt IJsbrand ons mee langs zeven projecten die de komende vijf jaren uitgevoerd gaan worden. Daarbij is er extra aandacht voor de moeras reset. Een Natura 2000-maatregel waarbij Staatsbosbeheer jong riet in het moeras weer de ruimte geeft, zodat het leefgebied van de vogels en de vogelstand weer verbeteren. Het belooft een avond te worden die een kijkje in de toekomst van de Oostvaardersplassen geeft.