Leuk, met onze zwerfafvalopruimaktie van afgelopen zaterdag hebben we het lokale nieuws gehaald! https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/59429/vogel-en-natuurwacht-flevoland-ruimt-zwerfafval-op Mogelijk komt het ook nog in de editie van Almere Deze Week. Trouwens, we kregen de complimenten van de gemeente en de redactie van Almere Deze …

Vogel- en Natuurwacht Flevoland komt in het nieuws na Nationale Opschoondag Read More »

De Vogelwacht heeft meegedaan met een oproep van de Natuur- en MilieuFederatie Flevoland en andere natuurorganisaties aan de provincie om eventuele toekomstige windmolens niet te plaatsen in Natura2000- en andere natuurgebieden, en ook verder niet op plekken waar de natuur …

Windmolens in de Natuur? Read More »

De grafieken met de dekkingspercentages van de in dit project genoemde 18 ‘basissoorten’ zijn aangevuld met de resultaten van de winter 2021-2022. Te vinden onder de menu’s Werkgroepen en Tellingen. Ook de telformulieren voor de komende winter zijn hier al …

Tuinvogeltelling Read More »

Zaterdag 16 mei hebben een aantal donateurs meegedaan met de Flevolandse Thuis Big Day. Hartstikke leuk, er waren uiteindelijk 27 deelnemers / deelnemende teams. De meeste deelnemers kwamen uit Flevoland, maar er deden ook donateurs mee uit bv. Zwolle, Zelhem …

Uitslag Thuis Big Day Read More »

Ed ter Laak heeft weer voor de 15e keer in successie zijn broedvogeltelling van zijn gebied “het Meridiaanpark” van dit jaar in kaart gebracht om met ons te kunnen delen. Lees het volledige verslag compleet met de in de tabel …

De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2019 Read More »

Op het moment volg ik de basiscursus vogelherkenning bij de Vogelwacht. Zaterdag had ik de eer en het genoegen deel te mogen nemen aan de excursie die behoort bij de tweede lesavond. Oorspronkelijk zou deze excursie plaatsvinden in het Kromslootpark. …

Verslag basiscursus vogelherkenning Read More »

Op woensdag 21 augustus is er een discussieavond gehouden in het Natuurbelevingscentrum over het ontwikkelen van een nieuwe visie op de stadsecologie. Naar aanleiding van presentaties van Arjan van der Veen, ecoloog van de gemeente Lelystad en Ton Eggenhuizen, ecoloog …

Verslag Discussieavond ecologie in de stad met de Vogelwacht Flevoland Read More »

In de tuinvogeltelling van de winter 2018-2019 is ook in meerdere tuinen een onverwachte soort geteld: de halsbandparkiet. Zie hier het voorlopige verslag van Ton Kalkman.  De uitslag van de tellingen volgt later.

Maak je hart voor Stad & Natuur in Almere! Onder dat motto start deze week een publiekscampagne gericht op het behoud van tenminste de huidige bijdrage van de gemeente Almere. Het college heeft een voorstel ingediend voor een bezuiniging van 100.000 …

Acties tegen bezuiniging Stad & Natuur Read More »

Op zaterdag 13 april gaan we een ochtend struinen in de Stille Kern., De Stille Kern is een deel van het Horsterwold, het grote loofbos dat bij Zeewolde ligt. In de Stille Kern laat Staatsbosbeheer de natuur voor een groot …

Ochtendexcursie Stille Kern Read More »