De Blocq van Kuffeler

De bosjes rondom dit gemaal langs de Oostvaardersdijk hebben in het najaar tijdens de trek een grote aantrekkingskracht op zangvogels. Op sommige dagen wemelt het van de Zwartkoppen, Fitissen, Tjiftjaffen, Goudhaantjes, Gekraagde roodstaarten enzovoort. Bijzondere soorten die hier gezien zijn: Pallas boszanger, Humes bladkoning, Bladkoning, Klapekster. Aan de kant van de jachthaven in het Markermeer bevinden zich een aantal steigers waarop regelmatig IJsvogel, Geelpootmeeuw en Pontische meeuw te zien zijn, vooral in het winterseizoen.
Dit gebied bevindt zich in atlasbloknummer 26-21-35. Achter de Blocq van Kuffeler bevindt zich langs het Markermeer de Dashorstdijk. Hier rusten vaak grote groepen meeuwen en sterns. In het winterseizoen zijn hier regelmatig Sneeuwgorzen en Fraters te zien. Bijzondere soorten die hier gezien zijn: Vorkstaartmeeuw, IJsduiker, Kleinste Jager, Paarse Strandloper, Noordse Stormvogel, Vaal Stormvogeltje, Witoogeend, Grote Jager en Middelste Jager.