Kromslootpark

Dit moerasgebied, gelegen ten zuiden van Almere, is een zeer vogelrijk stadspark. De vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit moeras en riet, omzoomd met enkele struiken zoals vlieren en wilgen. In het park lopen een aantal fiets- en wandelpaden. Het gebied is eigendom van de gemeente Almere maar wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied ligt tussen de Hollandse brug en de bebouwde kom van Almere-Haven en grenst aan het Gooimeer. 
In de zomer zijn regelmatig Purperreigers waar te nemen die vanaf de kolonies op het vaste land komen foerageren in dit park. In dit gebied is de vaste ringplaats van de ringgroep ‘De Grauwe Gans’ aanwezig. Bijzondere soorten die hier gezien zijn: Kleine spotvogel,Woudaap,Waterrietzanger,Taigaboomkruiper, Geelpootmeeuw, Eider, Porseleinhoen, Witoogeend, Buidelmees en Cettis zanger. Het park ligt in atlasblok 25-48-35.