Waarnemingen

Waarnemingen melden via Waarneming.nl

In december 2007 heeft de stichting besloten om voor het melden en bekijken van waarnemingen in Flevoland samen te gaan werken met waarneming.nl.

Voor het bekijken van recente vogelwaarnemingen in Flevoland klik hier.

Om waarnemingen te kunnen melden moet u zich eerst geregistreerd hebben bij waarneming.nl. U kunt bij registratie op waarneming.nl aangeven dat u “lid”bent van Stichting Vogel- en Natuurwacht “Zuid-Flevoland”. Na registratie kunt u dat ook nog doen via Mijn waarneming→Lidmaatschappen.

Waarnemingen melden via FlevolandsVogelNet

Als u andere mensen persoonlijk op de hoogte wilt brengen van bijzondere vogelwaarnemingen of u wilt discussiëren over onderwerpen die over de in het wild voorkomende vogels in Flevoland gaan, dan kunt u zich aanmelden bij het FlevolandsVogelNet. Dit is een mail groep voor de provincie Flevoland waar meer dan 245 mensen bij aangesloten zijn. Voor meer informatie klik hier.

Waarnemingen van de trektelpost IJmeerdijk

In het telseizoen worden dagelijks trektellingen gedaan op de IJmeerdijk. Op de grens tussen land en water ligt deze locatie precies op de route die veel trekvogels graag volgen. De laatstbekende dagresultaten vindt u hier. Klik hier

Voorkomen van vogelsoorten in Flevoland

Op dit overzicht (op basis van een lijst die ter beschikking is gesteld door waarneming.nl) staat per vogelsoort met een code de mate van voorkomen in Flevoland aangegeven:

1 = algemeen; 2 = vrij algemeen; 3 = zeldzaam; 4 = zeer zeldzaam

Deze indeling is bepalend voor de presentatie van vogelwaarnemingen op de waarnemingenpagina’s van de stichting. Escapes, hybriden, ondersoorten e.d. zijn niet opgenomen, maar kunnen wel gewoon gemeld en bekeken worden.

Historisch overzicht avifauna Flevoland

In deze site is een overzicht weergegeven van alle vogelsoorten die in de gehele provincie Flevoland zijn vastgesteld in de periode 1942 (het droogvallen van de Noordoostpolder) tot en met 7 april 2006.
Klik hier voor het overzicht (checklist).
Klik hier voor een toelichting op de checklist.