Links

Wereldwijde organisaties

 • Birding top 1000 - De allesomvattende link naar vogelsites wereldwijd
 • Birdlife - Overkoepelend instituut van landelijke vogelbeschermingsorganisaties
 • Xeno Canto - Site voor vogelgeluiden uit de hele wereld

Landelijke organisaties

 • Avibase - Database met alle vogels van de wereld ook in beeld en geluid
 • Dutch Birding - Vogels en vogelwaarnemingen
 • IVN - Landelijke en regionale organsiatie voor natuureducatie en duurzaamheid
 • KNNV Lelystad - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie
 • Lowland Photo festival - Lowland Photo Festival in België
 • Natuurmonumenten - Landelijke belangenvereniging, eigenaar, beschermer en beheerder van natuur en cultuurerfgoed in Nederland
 • Sovon - Vogelonderzoek Nederland
 • Staatsbosbeheer - Nationaal beheerder, beschermer en exploitant van natuur- en bosgebieden
 • Vogeltrekstation - Centrum voor vogeltrek en vogeldemografie. Landelijk coordinator voor het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Werkgroep Grauwe Kiekendief - Werkgroep voor het behoud van de grauwe kiekendief in Nederland
 • Werkgroep Roofvogels Nederland - Landelijke werkgroep voor bescherming van en onderzoek naar roofvogels in Nederland

Provinciale organisaties

Regionale organisaties

Vogelwachten

Sites van donateurs

Bescherming