Vossemeerdijk / Drontermeerdijk

Deze twee dijken vormen de noordoostgrens van de Flevopolder. De Vossemeerdijk ligt tegen het Roggebotzand aan, onder de rook van Kampen tussen atlasblok 21-31-54 en 21-42-42. De Drontermeerdijk ligt ten zuiden van de Vossemeerdijk en loopt van Roggebotsluis (atlasblok 21-42-42) tot het Veluwestrand ter hoogte van Elburg (atlasblok 27-11-35). Tijdens laag water pleisteren veel vogels zoals steltlopers, sterns en eenden op de drooggevallen platen in beide meren, die het resultaat zijn van diverse (grootschalige) natuurontwikkelingsprojecten.

Vanaf de Vossemeerdijk heeft men een mooi overzicht over het Vossemeer en de IJsseldelta. In het Vossemeer valt regelmatig een zandplaat (bijna) droog. Vanaf de dijk zijn hier dan vaak grote groepen grutto’s, goudplevieren, kieviten, bonte strandlopers en kluten te zien. In de rietkragen is ’s zomers de grote karekiet aanwezig. Met wat geluk komt de zeearend over die in het naastgelegen Roggebotzand broedt.
Vanaf de Drontermeerdijk kan men goed het Drontermeer overzien. Over deze dijk ligt een drukke, doorgaande weg. Dit maakt, dat je niet overal zomaar kunt stoppen. Een goede locatie om het gebied rustig te bekijken is ‘De Oase’ (atlasblok 21-52-22).
Bij het Veluwestrand net ten zuiden van de brug naar Elburg zijn vanaf het strand vaak groepen flamingo’s te zien.

Bijzondere soorten die in deze gebieden gezien zijn: bonapartes strandloper, roodstuitzwaluw, lachstern, zwarte ooievaar, zwarte zwaan, grote zee-eend, roodpootvalk, reuzenstern, pontische meeuw, grote karekiet, zeearend, buidelmees, casarca en visarend.