Donateursoverleg

Jaarlijks organiseert het bestuur van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland een overleg met de donateurs. Voor het bestuur is het overleg bedoeld om voeling te houden met wat er leeft onder de donateurs en voor de donateurs is het een gelegenheid hun mening te geven en te ervaren hoe anderen erover denken.
Meestal wordt het overleg gevoerd op basis van een speciaal voor het overleg gekozen thema of presenteren de werkgroepen wat zij doen en wat hun toekomstplannen zijn.
Op 30 maart 2016 werden diverse thema’s aan de donateurs voorgelegd zoals het huisvestingsbeleid, de inhoud van de Grauwe Gans, het activiteitenaanbod van de Vogelwacht en er was een vragen- en ideeënmarkt.

Hieronder vindt u alvast het verslag op basis van de gemaakte notities. Later zal het Bestuur ook inhoudelijk voor terugkoppeling zorgen.
2016 verslag donateursoverleg