Donateursoverleg

Jaarlijks organiseert het Bestuur van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland een overleg met de donateurs. Voor het Bestuur is het overleg bedoeld om voeling te houden met wat er leeft onder de donateurs en voor de donateurs is het een gelegenheid hun mening te geven en te ervaren hoe anderen erover denken.

Meestal wordt het overleg gevoerd op basis van een speciaal voor het overleg gekozen thema of presenteren de werkgroepen wat zij doen en wat hun toekomstplannen zijn.