Maak je hart voor Stad & Natuur in Almere! Onder dat motto start deze week een publiekscampagne gericht op het behoud van tenminste de huidige bijdrage van de gemeente Almere. Het college heeft een voorstel ingediend voor een bezuiniging van 100.000 euro op de jaarlijkse subsidie.

Voor Stad & Natuur betekent dit onherroepelijk sluiting van locaties en het stopzetten van activiteiten. Vrijwilligers, inwoners, scholen, ondernemers en partners willen hun stem laten horen vóór behoud van alle locaties en activiteiten van Stad & Natuur waarmee ze de inwoners van Almere en de stedelijke omgeving met de natuur verbindt. Zodat Stad & Natuur kan blijven werken aan een groene, gezonde en duurzame stad.

Hiervoor is onder andere een petitie geopend en een social mediacampagne gestart.

Wij als Vogelwacht maken natuurlijk gebruik van de zalen van Stad & Natuur Oostvaarders voor onze cursussen en andere activiteiten. Wij raden dan ook van harte aan deze petitie te ondertekenen; sluiting van de locaties kan betekenen dat we geen gelegenheid meer zullen hebben om de cursussen te geven.

Op de website van Stad & Natuur lees je meer over de voorgenomen bezuiniging en de acties.

Als je de petitie wilt tekenen, kan dat hier.