De Vogelwacht heeft meegedaan met een oproep van de Natuur- en MilieuFederatie Flevoland en andere natuurorganisaties aan de provincie om eventuele toekomstige windmolens niet te plaatsen in Natura2000- en andere natuurgebieden, en ook verder niet op plekken waar de natuur …

Windmolens in de Natuur? Read More »

De grafieken met de dekkingspercentages van de in dit project genoemde 18 ‘basissoorten’ zijn aangevuld met de resultaten van de winter 2021-2022. Te vinden onder de menu’s Werkgroepen en Tellingen. Ook de telformulieren voor de komende winter zijn hier al …

Tuinvogeltelling Read More »