De Vogelwacht heeft meegedaan met een oproep van de Natuur- en MilieuFederatie Flevoland en andere natuurorganisaties aan de provincie om eventuele toekomstige windmolens niet te plaatsen in Natura2000- en andere natuurgebieden, en ook verder niet op plekken waar de natuur er veel schade van zou ondervinden. Wij hebben aan de oproep kunnen toevoegen dat er voorzieningen moeten komen om het risico van vogelbotsingen te beperken. Klik hier voor de volledige zienswijze.