Een Roodborst (of misschien wel die van de vorige winter) neemt zijn/haar dominante plek in mijn tuin (weer) in; de winter is in aantocht. Tijd voor de gebruikelijke oproep om mee te tellen met onze tuinvogeltelling. In het bijzonder geldt dat voor de Almeerders onder onze donateurs/lezers, maar natuurlijk ook voor de Lelystedelingen en/of andere ‘polderbelangstellenden’ die met ons mee willen doen. Van harte welkom.

Begonnen in de winter van 1991 – 1992 gaat ons telproject nu de 31ste winter in. De resultaten van alle tellingen heb ik voor de 26 ‘basissoorten’ in de Almeerse tuinen in grafieken uitgewerkt. Het gaat in die grafieken om het voorkomen van die soorten in de getelde tuinen en de trends daarin.

Lees alles over de tuinvogeltelling 2021-2022 en doe mee door de tellijsten te downloaden, af te drukken en in te vullen op deze pagina.