De grafieken met de dekkingspercentages van de in dit project genoemde 18 ‘basissoorten’ zijn aangevuld met de resultaten van de winter 2021-2022. Te vinden onder de menu’s Werkgroepen en Tellingen. Ook de telformulieren voor de komende winter zijn hier al te vinden.