Categorie: Bescherming

Zienswijze Ontwerpwijzigingsbesluit Luchthaven Lelystad

Door de werkgroep bescherming is er een zienswijze geschreven die namens het bestuur is aangeboden aan minister C. van Nieuwenhuizen. Als je het bericht opent kun je de zienswijze die is ingediend hier lezen.

Tekortkomingen MER Lelystad Airport

Lelystad Airport leidt tot grootschalige verstoring vogels Opnieuw blijkt het milieueffectrapport voor de uitbreiding van Lelystad Airport tekort te schieten. In een kilometersbrede strook gaan vogels verontrust en verjaagd worden. Dat blijkt uit het in december door de provincie goedgekeurde

Groen licht Raad van State voor uitbreiding vliegveld Lelystad

Helaas. Zie het bericht van Vogelbescherming Nederland en van de Raad van State.  

Spoedpetitie Oostvaardersplassen

De politieke partijen VVD en de SGP hebben in de Provinciale Staten verregaande plannen ingediend om van de Oostvaardersplassen een ‘etalagegebied’ te maken en het beheer van de Oostvaardersplassen af te stemmen op de plannen voor het Nationaal Park en

Hoe verder met bescherming ?

In aansluiting op hun vertrek uit het bestuur hebben Marius Bouscholte en Sonja Hartlief bekendgemaakt het werk voor de werkgroep Bescherming ook neer te leggen. Ook Angela Peters en Greetje Houwen hebben deze stap genomen. Allen hebben aangekondigd het beschermingswerk

Laatste nieuws luchthaven

Gisteren overlegde de Tweede-Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu met staatssecretaris Mansveld opnieuw over de uitbreiding van Lelystad Airport. Specifiek ging het over het aangepaste milieueffectenrapport. De Vogelwacht had in juli aangedrongen op nader onderzoek naar de risico’s van vogelaanvaringen. De

Getagd met

Effect van sportvissen op zwanen

Stadsecoloog Ton Eggenhuizen heeft een interessant artikel geschreven over de schade die sportvissers kunnen aanrichten aan knobbelzwanen. Lees het hier.

Vogelwacht in Tweede Kamer

“Is de suggestie van Vogelwacht Flevoland om radaronderzoek [naar welke vogels wanneer op welke hoogte de vliegroutes doorkruisen] te doen opgevolgd?” Die vraag heeft Roel During van de universiteit van Wageningen, een van de uitgenodigde wetenschappers, gesteld tijdens de hoorzitting

Loading...