Oproep voor de tuinvogeltelling winter 2017 – 2018

Omdat de Grauwe Gans pas op 29 november zal verschijnen, wil ik de tellers voor de komende winter er alvast op wijzen dat de tuinvogeltelling begint op zondag 26 november (week 48).  Zullen we veel ‘vreemde’ vogels zien? In maart zullen we het weer weten. Ik zie jullie waarnemingen daarom met belangstelling tegemoet. En vertel er wat bij als je ‘iets bijzonders’ hebt waargenomen.

We tellen dus vanaf zondag 26 november (week 48) 2017 tot en met zaterdag 3 maart (week 9) 2018.

De te gebruiken formulieren en telinstructies komen in november weer achter de betreffende links op deze webpagina te staan.