Wie zijn wij?

 

In 1984 is de Stichting Vogel- en Natuurwacht “Zuid-Flevoland” opgericht met als doelstelling de vogels in zuidelijk Flevoland en daarmee alle natuurgebieden waar ze in voorkomen, te bestuderen en te beschermen. Met een statutenwijziging in oktober 2015 is de naam veranderd in Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland. Daarmee is heel Flevoland het werkterrein van de stichting.
Inmiddels zijn er ruim 400 donateurs, waarvan een groot aantal op enigerlei wijze actief is binnen de stichting. Donateurs kunnen deelnemen aan alle door de stichting georganiseerde activiteiten zoals het meedoen aan tellingen, helpen bij het ringen, beschermen van nesten, bijwonen van lezingen en meegaan met excursies. Wij hechten waarde aan de natuur, genieten van vogels en dragen dat graag uit.