Op 19 augustus hebben we een bijzondere excursie. Het is namelijk de eerste excursie van de Vogelwacht die gericht is op vlinders en libellen. Wil je meer weten over vlinders en libellen, ga dan op 19 augustus mee naar het Kuinderbos in de Noordoostpolder. Dit gebied staat bekend om de verschillende soorten vlinders en libellen die daar voorkomen. Staatsbosbeheer noemt het gebied zelf de grootste wilde vlindertuin van Nederland. Tijdens een vlindertelling op 7 augustus 2016 werden er maar liefst 586 vlinders geteld verdeeld over 17 verschillende soorten. Daar zaten ook 44 Argusvlinders (zeldzaam!) bij. In totaal zijn in het Kuinderbos al bijna 30 soorten gevonden, zoals Landkaartje, Gehakkelde Aurelia, Groot Dikkopje en de Grote Weerschijnvlinder (ook zeldzaam!). En niet alleen is het Kuinderbos bekend vanwege de vlinders, maar ook vanwege de libellen zoals Tengere pantserjuffer, Gewone pantserjuffer, Weidebeekjuffer, Gevlekte witsnuitlibel en Bruine korenbout.
In het Kuinderbos wordt door Staatsbosbeheer veel gedaan om het aantrekkelijk te maken en houden voor vlinders, zoals door bosrandenbeheer, gefaseerd maaien, maaien en afvoeren van het maaisel en het afstemmen van de begrazing op vlinder.
We gaan het gebied in onder begeleiding van Gerard Eggens. Hij telt als sinds 2004 dagvlinders en sinds 2005 libellen in het noordelijke deel van Flevoland. Hij is niet alleen een zeer ervaren vlinder- en libellenteller, maar neemt ook vaker mensen mee in wat hij noemt ‘zijn wereld’. Gerard kent het gebied goed, omdat hij in het Kuinderbos een vlinderroute heeft waar hij de vlinders telt. Daarnaast beheert hij ook nog twee gebieden in het Waterloopbos. En als gevolg van afspraken die hij geeft gemaakt met de gemeente Noordoostpolder is er een vlinderverbinding aangelegd tussen het Kuinderbos en het Voorsterbos via de bermen van de Uiterdijkerweg. Via deze verbinding is het Bruin Zandoogje terug in het Voorsterbos.
Een voordeel van vlinders kijken is dat je daar niet zo vroeg op hoeft. We vertrekken daarom ‘pas’ om 8.30 uur vanuit Almere. Aanmelden kan via de mail. Je ontvangt dan meer informatie over deze dag.