Tuinvogeltelling

Oproep voor de tuinvogeltelling winter 2017 – 2018

Omdat de Grauwe Gans pas op 29 november zal verschijnen, wil ik de tellers voor de komende winter er alvast op wijzen dat de tuinvogeltelling begint op zondag 26 november (week 48).  Zullen we veel ‘vreemde’ vogels zien? In maart zullen we het weer weten. Ik zie jullie waarnemingen daarom met belangstelling tegemoet. En vertel er wat bij als je ‘iets bijzonders’ hebt waargenomen.

We tellen dus vanaf zondag 26 november (week 48) 2017 tot en met zaterdag 3 maart (week 9) 2018.

De te gebruiken formulieren en telinstructies komen in november weer achter de betreffende links op deze webpagina te staan.

Nieuwsgierig naar de resultaten van de afgelopen winter? Zie daarvoor de publicatie in de Grauwe Gans van juli en de op deze site geplaatste grafieken.

De grafieken staan achter de hieronder aangegeven ‘link’ naar de presentatie ‘Vogels in park en tuin, 26 jaar tuinvogeltellingen’.

De lezer wordt er op attent gemaakt dat het hier niet gaat om een doorwrocht wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op vaste telcriteria, maar om een telling voor het plezier van de mensen die eraan mee willen doen en waaruit toch een goed beeld is ontstaan van de vogelsoorten die in de drie wintermaanden in onze tuinen kunnen worden waargenomen. De resultaten zijn bepaald door de mogelijkheden en variabelen van de tellers (aantal, beschikbare tijd, kwaliteit en afmetingen tuinen, mate van voeren e.d.) en de verschillende weersomstandigheden in de getelde winters.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk en vergelijk dan de verschillende grafieken op verschijnen, toe- en afname en trend van de 26 ‘basissoorten’.

Reageren kan via deze website of rechtstreeks bij mij.

Ton Kalkman.

akalkman9@hotmail.com

Vogels in park en tuin, 26 jaar tuinvogeltellingen