Tuinvogeltelling

Oproep voor de tuinvogeltelling winter 2016 – 2017

Zet de Boomkruiper de komende winter door? Misschien wel, maar hoe zouden we dat moeten weten? Natuurlijk, dankzij onze tuinvogeltelling!  Zo bleek daaruit dat in de afgelopen winter de Boomkruiper in 8 van de 20 (getelde) Almeerse tuinen is waargenomen! Op de lijsten uit Lelystad bleek deze zelfs in 3 van de 5 getelde tuinen voor te komen.  Een bekend spreekwoord zegt: ‘meten is weten’. Al 25 winters hebben wij dit vertaald in: ‘tellen is weten’. De resultaten van al die tellingen zijn voor de inmiddels 26 basissoorten elders op deze webpagina te vinden.

We hebben begin november de eerste nachtvorst al weer gehad, maar wordt het een zachte of strenge winter, regen of sneeuw? Zullen we veel ‘vreemde’ vogels zien? In maart zullen we het weten. Ik zie jullie waarnemingen daarom met belangstelling tegemoet. En vertel er wat bij als je ‘iets bijzonders’ hebt waargenomen.

We tellen vanaf zondag 27 november (week 48) tot en met zaterdag 4 maart (week 9).

De te gebruiken formulieren en telinstructies staan achter de betreffende links op deze webpagina. Graag zo spoedig mogelijk na afloop van de telperiode de ingevulde verzamellijst (per e-mail akalkman9@hotmail.com of per post naar A. Kalkman, Samuel Esmeijerstraat 9, 1318 CA Almere) naar mij retour.

Nieuwsgierig naar de resultaten van komende winter? Zin om mee te doen? Beginner, gevorderde of ‘oude rot’, iedereen is welkom om mee te tellen. Een verslag van deze winter zal in de Grauwe Gans van juli 2017 worden geplaatst en daarna op deze site in de grafieken worden verwerkt.

De Almeerse resultaten van de winter-tuinvogeltelling zijn in grafieken inzichtelijk gemaakt. Deze zijn middels uitgebreid met die van de Zwarte Kraai. Voor alle duidelijkheid: de informatie op de website is aanvullend aan de verslagen in de Grauwe Gans. Wordt of blijf dus donateur van de Vogelwacht!

De via deze site aangeleverde tellijsten / verzamellijsten zijn voorzien van 26 ‘basissoorten’. Overige waargenomen soorten kunnen door de deelnemers daaraan zelf worden toegevoegd. Van alle getelde winters zijn van deze ‘basissoorten’ de dekkingpercentages  geactualiseerd en in de grafieken opgenomen, nu ook aangevuld met de trendlijnen over de afgelopen 25 winters.

De grafieken staan achter de hieronder aangegeven ‘link’ naar de presentatie ‘Vogels in park en tuin, 25 jaar tuinvogeltellingen’.

De lezer wordt er op attent gemaakt dat het hier niet gaat om een doorwrocht wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op vaste telcriteria, maar om een telling voor het plezier van de mensen die eraan mee willen doen en waaruit toch een goed beeld is ontstaan van de vogelsoorten die in de drie wintermaanden in onze tuinen kunnen worden waargenomen. De resultaten zijn bepaald door de mogelijkheden en variabelen van de tellers (aantal, beschikbare tijd, kwaliteit en afmetingen tuinen, mate van voeren e.d.) en de verschillende weersomstandigheden in de getelde winters.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk en vergelijk dan de verschillende grafieken op verschijnen, toe- en afname en trend van de 26 ‘basissoorten’.

Reageren kan via deze website of rechtstreeks bij mij.

Ton Kalkman.

akalkman9@hotmail.com

hoe-te-tellen-wat-te-tellen

weektabellen / hulplijsten / kladlijsten

verzamelblad

vogels-in-park-en-tuin-25-jaar-tuinvogeltellingen