Mededelingen

Locaties voor de diverse cursusgroepen september t/m juni:
Basis: Nog nader te bepalen locatie in Almere
Vervolg: Nog nader te bepalen locatie in Almere
Afronding: Nog nader te bepalen locatie in Almere