Mededelingen

Locaties voor de diverse cursusgroepen september t/m mei:
basis: Auditorium in de Oostvaarders
vervolg: Almerekamer in de Oostvaarders
afronding: Filmzaal in de Trekvogel

Loading...