Mededelingen

Locaties voor de diverse cursusgroepen september t/m juni:
Basis: natuurbelevingscentrum ‘De Oostvaarders’;  Oostvaardersbosplaats 1, 1336 RZ Almere
Vervolg: natuurbelevingscentrum ‘De Oostvaarders’;  Oostvaardersbosplaats 1, 1336 RZ Almere
Afronding: natuurbelevingscentrum ‘De Oostvaarders’;  Oostvaardersbosplaats 1, 1336 RZ Almere