Op woensdagavond 4 juli zullen we het gebied Polder IJdoorn bezoeken ten noorden van Monnickendam/Durgerdam. Het gebied staat vanwege het drassige en open karakter bekend om de weidevogels, steltlopers, eenden en vele andere soorten moerasvogels.

In de periode 2011-2012 voerde Natuurmonumenten verschillende ingrepen door in de polder om het gebied aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Hiervoor werd onder andere het riet gemaaid, rasters en een vogelkijkhut geplaatst, gebaggerd en het dijkje hersteld. We vertrekken om 19.00 uur vanuit Almere.

Geef je op via activiteiten@vogelwachtflevoland.nl waarna je nadere informatie ontvangt