Oproep voor de tuinvogeltelling winter 2018 – 2019

Graag wil ik hiermee alle tellers voor de komende winter alvast er op wijzen dat de tuinvogeltelling weer van start gaat en wel vanaf op zondag 25 november (week 48).  Zullen we veel ‘vreemde’ vogels zien? In maart zullen we het weer weten. Ik zie jullie waarnemingen daarom met belangstelling tegemoet. En vertel er wat bij als je ‘iets bijzonders’ hebt waargenomen.

We tellen dus vanaf zondag 25 november (week 48) 2018 tot en met zaterdag 2 maart (week 9) 2018.

De te gebruiken formulieren en telinstructies staan in de tekst op deze webpagina. Veel telplezier!