Tuinvogeltelling 2018-2019

Oproep voor de tuinvogeltelling winter 2018 – 2019

Er is weer een winter in aantocht of inmiddels al begonnen. Daarom doe ik weer een oproep op mee te doen met onze tuinvogeltelling. In het bijzonder geldt dat voor de Almeerders onder onze donateurs, maar natuurlijk ook voor de Lelystedelingen en/of andere ‘polder-belangstellenden’ die met ons mee willen doen. Van harte welkom.

Begonnen in de winter van 1991 – 1992 gaat ons telproject al weer de 28ste winter in. De resultaten van alle tellingen heb ik voor de Almeerse tuinen voor 26 ‘basissoorten’ in grafieken uitgewerkt.
Het gaat in die grafieken om het voorkomen van die soorten in de getelde tuinen en de trends daarin.

De grafieken staan in deze presentatie: ‘Vogels in park en tuin, 27 jaar tuinvogeltellingen’.

We hebben de eerste nachtvorst vast al weer gehad, maar wordt het een zachte of strenge winter, valt er veel regen of sneeuw? Zullen we ‘vreemde’ vogels zien die niet op ons lijstje met ‘basissoorten’ staan? In maart zullen we het weten. Ik zie jullie waarnemingen daarom met belangstelling tegemoet. En vertel er wat bij als je ‘iets bijzonders’ hebt gezien. Foto’s daarvan zijn uiteraard ook welkom.

We tellen gedurende de drie wintermaanden december, januari en februari en wel vanaf zondag 25 november (week 48) tot en met zaterdag 2 maart (week 9).

Deze turf-/weeklijsten of dubbelzijdig en de verzamellijst, het liefst in te vullen in dit Word document (docx) of .doc of anders in deze PDF zijn voorzien van 26 ‘basissoorten’.

 

(Zanglijster, foto Linda Kemper)

 

Overige waargenomen soorten kunnen door de deelnemers daaraan zelf worden toegevoegd. Lees ook de instructie ‘hoe te tellen, wat te tellen’.

Graag zo spoedig mogelijk na afloop van de telperiode de ingevulde verzamellijst per e-mail naar tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl of per post naar A. Kalkman, Samuel Esmeijerstraat 9, 1318CA Almere.
De gebruikte turf-/weeklijsten hoeven niet naar mij te worden teruggestuurd.

Nieuwsgierig naar de resultaten van deze winter? Zin om mee te doen? Beginner, gevorderde of ‘oude rot’, iedereen is welkom om mee te tellen. Een verslag van deze winter zal in de Grauwe Gans van juli 2019 worden geplaatst en daarna in de grafieken op de website worden verwerkt.

Voor alle duidelijkheid: de informatie op de website is aanvullend aan de verslagen in de Grauwe Gans. Wordt of blijf dus donateur van de Vogelwacht!

De lezer wordt er op attent gemaakt dat het hier niet gaat om een doorwrocht wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op vaste telcriteria, maar om een telling voor het plezier van de mensen die eraan mee willen doen en waaruit toch een goed beeld ontstaat van de vogelsoorten die in de drie wintermaanden in onze tuinen kunnen worden waargenomen. De resultaten zijn bepaald door de mogelijkheden en variabelen van de tellers (aantal, beschikbare tijd, kwaliteit en afmetingen tuinen, mate van voeren e.d.) en de verschillende weersomstandigheden in de getelde winters.

Reageren kan via deze website of rechtstreeks bij mij.

Ton Kalkman.
tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl