Tuinvogeltelling

Oproep voor de tuinvogeltelling winter 2017 – 2018

 

Nu de winter in aantocht is of zelfs inmiddels al is begonnen, doe ik weer een oproep op mee te doen met onze tuinvogeltelling. In het bijzonder geldt dat voor de Almeerders onder onze donateurs, maar natuurlijk ook voor de Lelystedelingen en/of andere ‘polder-belangstellenden’ die met ons mee willen doen. Van harte welkom.

Ons telproject loopt inmiddels 26 winters. De resultaten van alle tellingen zijn voor de Almeerse tuinen voor de 26 ‘basissoorten’ in grafieken uitgewerkt. Het gaat in die grafieken om het voorkomen van die soorten in de getelde tuinen en de trends daarin. De grafieken staan achter de hieronder aangegeven ‘link’ naar de presentatie ‘Vogels in park en tuin, 26 jaar tuinvogeltellingen’.

We hebben de eerste nachtvorst vast al weer gehad, maar wordt het een zachte of strenge winter, valt er veel regen of sneeuw? Zullen we ‘vreemde’ vogels zien die niet op ons lijstje met ‘basissoorten’ staan? In maart zullen we het weten. Ik zie jullie waarnemingen daarom met belangstelling tegemoet. En vertel er wat bij als je ‘iets bijzonders’ hebt gezien. Foto’s daarvan zijn uiteraard ook welkom.

We tellen gedurende de drie wintermaanden december, januari en februari en wel vanaf zondag 26 november (week 48) tot en met zaterdag 3 maart (week 9). 

De op deze site gelinkte turflijsten/weektabellen en de  verzamellijst zijn voorzien van 26 ‘basissoorten’. Overige waargenomen soorten kunnen door de deelnemers daaraan zelf worden toegevoegd. Ook een instructie ‘hoe te tellen, wat te tellen’ is achter de betreffende link te vinden.

Graag zo spoedig mogelijk na afloop van de telperiode de ingevulde verzamellijst per e-mail naar tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl of per post naar A. Kalkman, Samuel Esmeijerstraat 9, 1318CA Almere.
De gebruikte turflijsten/weektabellen hoeven niet naar mij te worden teruggestuurd.

Nieuwsgierig naar de resultaten van de komende winter? Zin om mee te doen? Beginner, gevorderde of ‘oude rot’, iedereen is welkom om mee te tellen. Een verslag van deze winter zal in de Grauwe Gans van juli 2018 worden geplaatst en daarna in de grafieken op de website worden verwerkt.

Voor alle duidelijkheid: de informatie op de website is aanvullend aan de verslagen in de Grauwe Gans. Wordt of blijf dus donateur van de Vogelwacht!

De lezer wordt er op attent gemaakt dat het hier niet gaat om een doorwrocht wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op vaste telcriteria, maar om een telling voor het plezier van de mensen die eraan mee willen doen en waaruit toch een goed beeld ontstaat van de vogelsoorten die in de drie wintermaanden in onze tuinen kunnen worden waargenomen. De resultaten zijn bepaald door de mogelijkheden en variabelen van de tellers (aantal, beschikbare tijd, kwaliteit en afmetingen tuinen, mate van voeren e.d.) en de verschillende weersomstandigheden in de getelde winters.

Reageren kan via deze website of rechtstreeks bij mij.

Ton Kalkman.

 

 

Download hier de instructie: Hoe te tellen, wat te tellen 2017 2018 in Word formaat of als PDF

Download hier de Weektabel 2017-2018 om te turfen: Weektabel_2017-2018 in Word formaat of als PDF

Download hier de Verzamellijst 2017-2018 om in te vullen en op te sturen: Verzamellijst_2017-2018

Bekijk hier de presentatie: Vogels in park en tuin, 26 jaar tuinvogeltellingen