Tuinvogeltelling winter 2018-2019

Begonnen in de winter van 1991 – 1992 is voor ons telproject nu de 28ste winter afgerond; de telperiode van de afgelopen winter is voorbij. Na drie maanden (december, januari en februari) nauwkeurig observeren, tellen en registreren zijn we voorlopig wel weer uitgeteld.

Alle (?) verzamellijsten met de aantallen van de bekende en de niet verwachte soorten zijn inmiddels wel binnen. Eén onverwachte soort is de Halsbandparkiet, die zich in meerdere tuinen, met name in Almere Haven blijvend lijkt te hebben gevestigd.

Het was weer een vreemde winter met onverwacht hoge temperaturen in februari. Of dat invloed heeft gehad op de vogelstand in onze tuinen?

Wel zijn er naar vermeld her en der veel bomen geveld, waaronder veel  essen die (mogelijk) besmet zouden kunnen zijn met de essentakziekte.

Ook dat zal wel van invloed kunnen zijn onze ‘tuinvogelstand’. Als alle gegevens zijn verwerkt, zullen we het weten.

 

(Halsbandparkieten, foto Nicolette v.d. Ben)

 

De resultaten van de tellingen heb ik voor de Almeerse tuinen voor 26 ‘basissoorten’ in grafieken uitgewerkt. De data van de afgelopen winter zullen daarin binnenkort worden opgenomen. Het gaat in die grafieken om het voorkomen (dekkingspercentages) van die 26 soorten in de getelde tuinen en de trends daarin. Spannend dus!
In tekst en foto’s zal eerst verslag worden gedaan in de zomereditie van de Grauwe Gans, waarna de data van de afgelopen winter in de grafieken op onze website zullen worden verwerkt. Nog even geduld dus. Zie na de zomer de presentatie: ‘Vogels in park en tuin, 28 jaar tuinvogeltellingen in Almere’.

 

Ton Kalkman.
tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl

N.b.: de grafieken van vorig jaar staan in deze presentatie: ‘Vogels in park en tuin, 27 jaar tuinvogeltellingen’.