Tuinvogeltelling winter 2018-2019: De Resultaten

Ben je na het verslag in de Grauwe Gans van augustus nieuwsgierig geworden naar het totaalbeeld van de 26 zgn. basissoorten van onze verzamellijsten?  Klik dan hierna op de link naar de Powerpoint presentatie. Alle cijfers van de verzamellijsten zijn per soort in de grafieken verwerkt.

Naast enkele dia’s met definities en randvoorwaarden is uit alle ontvangen verzamellijsten nu ook het gemiddelde aantal vogelsoorten per getelde tuin in de presentatie opgenomen. Na een bescheiden ‘aanloop’ van 8 soorten schommelt dat nu rond de 13 soorten. Een forse toename dus. Oorzaak? Mogelijk het ouder en aantrekkelijker worden van de tuinen.

Van Groenling, Merel en Spreeuw zijn grafieken toegevoegd van de gemiddelde (relatieve) groepsgrootte. Met name van de Groenling is dat uitgebreid gedaan omdat die in de dekkingspercentages wel een heel erg sterk dalende trendlijn vertoont. Oorzaak de ziekte ‘Het Geel’?

Heeft de Koolmees bij ons te lijden gehad van de bestrijdingsmiddelen tegen de Buxusmot? Niets van te merken. Heeft de Merel bij ons te lijden gehad van het Usutuvirus? Bekijk het resultaat in de grafieken.

Ik wens de lezer van deze webpagina veel genoegen met het bekijken en verder interpreteren van alle informatie waarvoor in de Grauwe Gans geen ruimte is.

Download en bekijk de presentatie van de resultaten hier,

of bekijk ze direct hier.

Sijs, foto Hans Farenhorst

 

Ton Kalkman.
tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl