Tag: Bezwaar

Ontheffing voor het afschieten van knobbelzwanen ingetrokken

GS komt tot inkeer Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland heeft op 12 september besloten om ons bezwaar van 2 mei 2016 tegen de verleende ontheffing voor het afschieten van knobbelzwanen in de winterperiode gegrond te verklaren. De ontheffing die verleend

Getagd met , , ,

Vogelwacht wil visdiefkolonie Houtribsluizen behouden

Als we niet oppassen gaat straks de kleine visdiefkolonie bij de Houtribsluizen in Lelystad verloren. Dat kan het gevolg zijn van een vergunning die de Provincie Flevoland onlangs heeft afgegeven voor het aanleggen van en kitesurflocatie in de directe omgeving

Getagd met ,

Onvoldoende waarborgen tegen verstoring door kitesurfen bij Marina Muiderzand

We vinden kitesurfen prima, maar niet zomaar in een beschermd natuurgebied. Daarom heeft de  Vogel- en Natuurwacht Flevoland bij de provincie Flevoland bezwaar aangetekend tegen de vergunning aan Marina Muiderzand voor het vestigen van een kitesurflocatie in het IJmeer-Markermeer. Kitesurfen

Getagd met ,

Vogelwacht maakt bezwaar tegen het doodschieten van knobbelzwanen

De Vogelwacht heeft bezwaar gemaakt tegen de door Gedeputeerde Staten van Flevoland verleende ontheffing op 22 december 2014 aan de Stichting Faunabeheereenheid Flevoland te Bant voor het doden van knobbelzwanen. Hierdoor wordt afschot van knobbelzwanen mogelijk voor een periode van

Getagd met , , , , ,
Loading...