Vanmiddag heeft de Vogel- en Natuurwacht Flevoland met veel belangstelling de persconferentie waarin de Commissie Van Geel haar advies bekend maakt, bijgewoond. Het adviesrapport met de review over het beleid is beschikbaar en zullen we met veel interesse gaan lezen, maar de eerste reactie van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland is positief. We hebben veel terug gehoord van onze zienswijze zoals wij die in januari met de commissie besproken hebben.

Het belangrijkste doel van het gebied is en blijft Natura 2000, de bijbehorende vogels dus. De grote grazers hebben altijd in dienst gestaan van dit doel en blijven dat ook. Van Geel zegt dat de reset van het totale beheer, ten doel om de dynamiek in het gebied terug te krijgen, wel wat sneller mag. Hier zijn wij dan ook heel blij mee.

Ook de uitspraak dat het juridisch uitgesloten is om beheer in belang van Lelystad Airport te laten plaatsvinden, doet ons deugd. Ten tijde van het uitbreidingsbesluit van het vliegveld heeft de Vogel- en Natuurwacht Flevoland al aangegeven dat dit een onverstandig besluit zou zijn op zo’n korte afstand van zo’n belangrijk natuurgebied. Natura 2000 is leidend en niet het economische belang van het vliegveld, en de vliegveiligheid staat ook nog eens onder druk gezien de vogelrijkheid van de Oostvaardersplassen.

Het advies van de commissie aangaande monitoring is voor ons een heel belangrijke. Monitoring is namelijk van groot belang om structureel aandacht aan het gebied te geven en inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de natuur door het veranderende beheer (meer moeras en plas/dras, meer ruimte voor ruigte en dus beschutting etc) en om daar vervolgens en tijdig te kunnen bijsturen. De Vogel- en Natuurwacht Flevoland wil graag bijdragen leveren aan en meedenken over de monitoring de komende jaren, zoals we dat in de afgelopen jaren ook gedaan hebben.

Tenslotte is de Vogel- en Natuurwacht Flevoland benieuwd naar het advies over en de uitwerking van het toerisme in de Oostvaardersplassen. We zijn voor beleving in het gebied voor veel mensen, maar het moet de doelstellingen voor de vogels niet negatief beïnvloeden. Het gaat niet om het ‘of’ maar om het ‘hoe’ recreatie wordt mogelijk gemaakt in het gebied.

Voor meer informatie:
Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland
Piet Molenaar: piet.molenaar@vogelwachtflevoland.nl of 06 – 48 13 19 40