Dagexcursie Zuid-Limburg

Aanstaande zaterdag, 28 april, organiseren we een excursie naar Zuid-Limburg. Deze streek heeft een aantal specialiteiten die niet of nauwelijks elders in Nederland voorkomen. Denk daarbij aan Oehoe, Europese kanarie en Kortsnavelboomkruiper (Taigaboomkuiper) en Grauwe gors. Momenteel bevindt zich ook een Cirlgors in Limburg, op de grens met Brabant. De tijd van het jaar maakt dat er ook allerlei onverwachte soorten op kunnen duiken. Zo is het gebied ten noorden van Borgharen en Itteren erg goed voor Roodkeelpiepers en kan er zomaar een Rode of Zwarte wouw overvliegen of een Visarend. Alle soorten spechten zijn mogelijk, naast andere bosvogels zoals Geelgors, Kuifmees, Goudvink, Roodborsttapuit en Kramsvogel (die hier ook broedt). We zullen zeker een bezoek brengen aan de ENCI-groeve, waar de Oehoe broedt. Zie https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/sint-pietersberg

Langs de beken de Worm en de Geul kun je Grote gele kwikstaarten aantreffen en misschien wel een Waterspreeuw. De laatste wordt ook regelmatig waargenomen. Afhankelijk van wat waar zit zal de route samengesteld worden. Wil je er echt even uit in bijna buitenlandse sferen? Geef je dan nu op bij de activiteitencommissie. Je ontvangt dan een ontvangstbevestiging en nadere informatie over tijden etc.

In bijgaande link kun je zien wat er aan zeldzaamheden is waargenomen de afgelopen tijd: https://limburg.waarneming.nl/