Oktober staat in het teken van de vogeltrek. Op zaterdagochtend 14 oktober organiseren we een excursie naar de Kamperhoek, nabij de Ketelbrug tussen Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Op deze plek, waar de kustlijn samenkomt nabij de Ketelbrug en het water van het Ketelmeer het smalst is, vindt ‘gestuwde’ trek plaats. Vogels houden er niet van om grote wateroppervlakten over te steken en volgen daarom vaak de kustlijn. Zo kunnen heel veel vogels in een korte tijd overvliegen door het ‘flessenhals’ principe. Maak eens een andere manier van vogels kijken mee en laat je verrassen door alles wat overvliegt tijdens dit indrukwekkende schouwspel. In 2017 zijn er tot nu toe ca. 680.000 vogels geteld, zie http://www.trektellen.nl/site/totals/47/2017
Aanmelden voor deze excursie kan door een email te sturen naar activiteiten@vogelwachtflevoland.nl
Voor meer informatie over de telpost, zie www.ketelbrug.nl