Zaterdag 16 december gaan we, als het weer het toelaat, een ochtend naar de Zuidpier in IJmuiden. Soorten die we daar met een beetje geluk kunnen aantreffen : Roodkeelduiker, Zwarte Zee-eend, Paarse Strandloper, Drieteenstrandloper, Steenloper, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Drieteenmeeuw, Stormmeeuw, Oeverpieper, Sneeuwgors, Jan van Gent en Middelste Zaagbek. Hopelijk zijn de Gewone Zeehond en de Bruinvis ook van de partij. De verwachting is dat we rond 13:00 weer terug in Almere zijn. Wil je mee………dan kan je je aanmelden via e-mail : activiteiten@vogelwachtflevoland.nl (laat ook weten of je wil rijden)