Wij vinden het buitengewoon onverstandig een grote luchthaven bij Lelystad te positioneren vanwege de vele vogelrijke gebieden in de nabije omgeving. Effectieve maatregelen om het gevaar van vogelaanvaringen voor de vliegveiligheid uit te sluiten zijn volgens ons niet mogelijk. De …

Vogel- en Natuurwacht tegen uitbreiding vliegveld Lelystad Read More »

Gebaseerd op de resultaten van de maandelijkse wetlandtellingen in de Lepelaarplassen van 1998 t/m 2013 is een checklist gemaakt voor dit gebied. Hierop kan je zien welke soorten er per seizoen eigenlijk altijd wel zijn, welke soms, en welke zeldzaamheden …

Checklist waarnemingen Lepelaarplassen beschikbaar Read More »

Na een voorbereidingstijd van zo’n vier jaar lijkt het er op dat het Natura2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen na de zomer voor inspraak ter visie gelegd gaat worden. In ieder geval heeft de provincie daar – onder voorwaarden – het groene …

Beheerplan Oostvaardersplassen stap dichterbij Read More »

Op 29 juni hebben we voor de tweede keer een vogelkijksessie gehouden vanuit de Trekvogel. De sessies worden elke laatste zondag van het kwartaal georganiseerd en zijn bedoeld om mensen kennis te laten maken met vogels kijken. Vanwege het mooie …

Verslag vogelkijksessie vanuit de Trekvogel op zondag 29 juni Read More »