Inschrijfformulier

Voor donateurs van de stichting bedragen de kosten voor deelname aan de cursus € 40,00 en deelname aan de cursus is alleen bedoeld voor donateurs. Indien je nog geen donateur bent, moet je minimaal € 15,00 extra overmaken. Daarmee zijn kosten voor deze cursus, inclusief het lesmateriaal en een vogelgids € 55,00, waarbij je tot eind 2019 donateur van de stichting bent. Je ontvangt dan ook ons tijdschrift de Grauwe Gans en je kunt meedoen aan alle activiteiten van de Vogelwacht.
Je kunt je aanmelden voor deze cursus door het formulier in te vullen EN overmaken van het cursusgeld op gironummer NL28INGB0004918483 t.n.v. Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland te Almere, o.v.v.: cursus 2018/2019 en de naam/adres/woonplaats gegevens. Het overmaken van de het cursusgeld (en de donatie) maken je pas echt tot cursist, zonder betaling kun je niet deelnemen. Restitutie is helaas niet mogelijk.
Nadere informatie over de cursus kun je krijgen bij Inge Hagens: cursus@vogelwachtflevoland.nl.

Hierbij geef ik mij op voor de cursus VOGELHERKENNING 2018-2019

BasiscursusVervolgcursusAfrondingscursus

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Ik ben al donateur NeeJa

De cursuskosten à € 55,00 / € 40,00 (donateurs) zijn door mij overgemaakt naar gironummer NL28INGB0004918483 t.n.v. Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland te Almere, o.v.v.: cursus 2018/2019 en naam, adres en woonplaats cursist.

Wij willen graag weten of je interesse hebt in een van de volgende onderwerpen (niet verplicht):
ExcursiesLezingenNatuurfotografieRingenVogeltellingenBroedvogelinventarisatieDe FlevokijkersDe BosbendeBeschermingBestuurswerkOndersteuningstaken bestuurPromotieteam

Ik heb kennis genomen van het privacybeleid en ga akkoord met verwerking van mijn gegevens in de donateursadministratie, alsook voor de cursus.

Graag het formulier vóór 1 september 2018 invullen.

Loading...