Inschrijfformulier

Voor donateurs van de stichting bedragen de kosten voor deelname aan de cursus € 40,00. Deelname aan de cursus is alleen bedoeld voor donateurs. Als je nog geen donateur bent, moet je minimaal € 15,00 extra overmaken om ook donateur te worden. Bij deelname aan de basiscursus ontvang je van ons een vogelgids.

Daarmee zijn kosten voor deze cursus, inclusief het lesmateriaal en een vogelgids € 55,00, waarbij je tot eind 2020 donateur van de stichting bent. Je ontvangt dan ook ons tijdschrift “De Grauwe Gans” en je kunt meedoen aan alle activiteiten van de Vogelwacht.

Je kunt je aanmelden voor deze cursus door het formulier in te vullen met alle gevraagde gegevens. Na het invullen wordt er per mail contact met je opgenomen over de betaling van de cursus en het donateursschap en nadere informatie over over de cursus.
Het overmaken van de het cursusgeld (en de donatie) maken je pas echt tot cursist, zonder betaling kun je niet deelnemen. Restitutie is helaas niet mogelijk.

Nadere informatie over de cursus kun je krijgen bij de cursusleiding: cursus@vogelwachtflevoland.nl.

Hierbij geef ik mij op voor de cursus VOGELHERKENNING 2019-2020

BasiscursusVervolgcursusAfrondingscursus

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Ik ben al donateur NeeJa

Wij willen graag weten of je interesse hebt in een van de volgende onderwerpen (niet verplicht):
ExcursiesLezingenNatuurfotografieRingenVogeltellingenBroedvogelinventarisatieDe FlevokijkersDe BosbendeBeschermingBestuurswerkOndersteuningstaken bestuurPromotieteam

Ik heb kennis genomen van het privacybeleid en ga akkoord met verwerking van mijn gegevens in de donateursadministratie, alsook voor de cursus.

Graag het formulier vóór 1 september 2019 invullen.

Loading...