Tuinvogeltelling winters 2021 – 2022 (verslag) en 2022 – 2023 (oproep)

 

 

 

 

 

   

 

 

   Keep
   Foto: Hans Farenhorst

 

Een en dertig winters zijn er inmiddels geteld; gemiddeld door zo’n 30 tellers. Van deze 31 winters is daardoor een aardig beeld van het voorkomen van de Almeerse ‘tuinvogels’ ontstaan. Inmiddels, zij het bescheiden, ook van enkele Oostelijk-Flevolandse tuinen.

Aansluitend op ons artikel in de Grauwe Gans van augustus 2022 (blz. 6, 7 en 8) waarin de grafieken met de dekkingspercentages en de gemiddelde groepsgrootten van de Spreeuw  zijn aangegeven, zijn nu ook de aangevulde grafieken met de dekkingspercentages van de 17 andere ‘basissoorten’ opgenomen. Deze zijn te vinden onder de betreffende link onder dit verslag. De bijgewerkte grafieken met de ontwikkelingen in de gemiddelde groepsgrootten konden nog niet worden geplaatst. Er wordt aan gewerkt.

Van enkele deelnemers ontvingen we leuke reacties. Vooral het verschijnen van een Sperwer in de tuin werd als heel bijzonder ervaren. En het slaan van een prooi (veelal van een Turkse Tortel of Spreeuw) deed de harten sneller kloppen.

 

Maar, zoals een van onze tellers memoreerde: Het was een periode van minder.

  • Minder winter (bijna geen op de nachtvorst van de laatste paar dagen na)
  • Minder vogelsoorten
  • Minder grote aantallen

In de volgende Grauwe Gans doen we weer een oproep om de komende winter mee te doen. Maar om alvast in de sfeer te komen, staan hieronder de links naar de benodigde telformulieren en een handleiding, zodat iedere teller de zelfde werkmethode volgt.

Victor Eggenhuizen en Ton Kalkman

 

Download hier de instructie: Hoe te tellen, wat te tellen 2022-2023

Download hier de Weektabel om te turven: Weekturflijst_2022-2023

Download hier de Verzamellijst om in te vullen en op te sturen: Verzamellijst_2022-2023

Bekijk hier de presentatie: Vogels in park en tuin, 31 winters tuinvogeltellingen met grafieken