Tuinvogeltelling 2020-2021

 

 Verslag van de tuinvogeltelling winter 2020 – 2021

Pimpelmees, Hans Farenhorst

Nu het augustusnummer van de Grauwe Gans weer bij iedereen op de mat heeft gelegen, is ook de webpagina van onze tuinvogeltelling weer geactualiseerd en aangevuld. Nieuwsgierig naar het Almeerse totaalbeeld van de 26 zgn. ‘basissoorten’ van onze verzamellijsten? Klik dan hierna op de link naar de PowerPoint Presentatie. Alle gemelde aantallen zijn per soort weer in de grafieken verwerkt.

Naast de in de presentatie opgenomen dia’s met definities en randvoorwaarden, is uit alle ontvangen verzamellijsten ook het gemiddelde aantal vogelsoorten per getelde tuin in de serie opgenomen. Na een bescheiden ‘aanloop’ van 8 soorten schommelt dat nu rond de 13 soorten. Een aardige toename dus. Een specifiek winterse oorzaak (sneeuw, kou, regen)? Of het ouder en aantrekkelijker worden van de Almeerse tuinen van onze deelnemers?

In de Grauwe Gans heb ik een tabel opgenomen met van meerdere soorten de dekkingspercentages (dp.) over de laatste vier winters, mede in vergelijking met het gemiddelde dp. over alle 30 winters. Cijfers zijn best lastig te lezen. Een blik op de grafieken in de PowerPoint Presentatie geeft in één oogopslag duidelijkheid: zowel stabiele soorten als stijgers en dalers.

Het gaat in ons project niet om een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Toch is het interessant hoe de verschillende soorten zich gedurende de wintermaanden in de Almeerse tuinen hebben laten zien en wat de ontwikkelingen daarin waren. Oorzaken? Dat kunnen er vele zijn. Te noemen zijn regen, sneeuwval, zachte winters of strenge vorstperioden, ziekten, ouder worden van de beplantingen in de tuinen of in de omgeving daarvan. Maar ook houtkap, uitdunning van struiken, bebouwing, tuininrichting enz., enz.

Tot slot een overdenking van één van onze deelnemers.

Heel opmerkelijk in deze telling waren de betrekkelijk grote aantallen Merels en Houtduiven. De Merels hadden het vooral voorzien op de bessen van de klimop (Hedera helix), meer dan in de voorgaande jaren. En vooral in het nieuwe jaar kwamen veel Houtduiven foerageren in de bosstrook pal naast het huis. Ook in de bredere omgeving waren (in week 3 t/m 6) veel Houtduiven aanwezig, soms wel 22. Dat is ook de Havik niet ontgaan. Eén van de wijkbewoners meldde me emotioneel dat hij op 13 februari zag hoe een Havik in zijn tuin een Houtduif sloeg. Twee dagen later was ik zelf, zij het heel kortstondig,  getuige van het toeslaan van een Havik in de ons aangrenzende bosrand. Toevallig naar buiten kijkend, zag ik het in een flits gebeuren. De vogel, zover ik het zo gauw kon zien een ♀, was met de prooi vrijwel direct in de begroeiing verdwenen. Mij restte slechte een klein tapijtje aan veren.           

Ik wens de lezer van deze webpagina veel genoegen met het bekijken en het interpreteren van alle grafieken.

Ton Kalkman.

tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl

Bekijk hier de presentatie: 2021 05 18 Tuinvogeltelling in Almere 30 winters met grafieken