Tuinvogeltelling 2021-2022

 

 Oproep voor de tuinvogeltelling winter 2021 – 2022

De nu nog onbekende winter staat voor dee deur of is voor de lezer inmiddels al begonnen. Tijd voor de gebruikelijke oproep om mee te doen met onze tuinvogeltelling. Dat geldt niet alleen voor de Almeerders onder onze donateurs en/of lezers, maar ook voor de Lelystedelingen en/of andere ‘polderbelangstellenden’ die met ons mee willen doen. Jullie zijn van harte welkom.

Begonnen in de winter van 1991 – 1992 gaat ons telproject nu de 31ste winter in. Het was even puzzelen en afwegen of ik na dertig jaar wel met dit project zou moeten of kunnen doorgaan, maar met de enthousiast toegezegde medewerking van Victor Eggenhuizen moet het toch weer lukken om uitgebreid verslag te doen in de Grauwe Gans en op deze websitepagina.

Naast het verslag van de resultaten van de afgelopen winter in de Grauwe Gans van augustus jl. (jrg. 37, nr. 2), is onder deze oproep nog een aanvullend verslagdeel te vinden, inclusief de link naar de verzamelde grafieken. We gaan dus door met dit project! Doen jullie (weer) mee? Toegegeven, drie maanden tellen is een hele tijd. Maar met al jullie waarnemingen kunnen we een mooi beeld vormen van het winterse vogelleven in onze polder. We rekenen dus op jullie enthousiasme.
Wordt het een zachte of strenge winter, valt er veel regen of sneeuw? Zullen we ‘vreemde’ vogels zien die niet op onze lijst met de 18 meest voorkomende ‘basissoorten’ staan? Maar wel zijn waargenomen en op je verzamellijst zijn bijgeschreven? Vanaf maart zullen we het zien. We doen daarvan uitgebreid verslag in de Grauwe Gans van augustus 2022. We zien jullie waarnemingen daarom zo snel mogelijk na de laatste telweek tegemoet. En vertel er wat bij als je ‘iets bijzonders’ hebt gezien. Foto’s daarvan zijn uiteraard ook welkom.

We tellen gedurende de drie wintermaanden december, januari en februari en wel vanaf zondag 28 november (week 48) tot en met zaterdag 5 maart (week 9).

De aan deze website gelinkte turf-/ weeklijsten en de  verzamellijst zijn om praktische reden voorzien van de 18 meest voorkomende ‘basissoorten’.

Overige waargenomen soorten kunnen daaraan zelf worden toegevoegd. Een instructie ‘hoe te tellen, wat te tellen’ is achter de betreffende link te vinden.Graag zo spoedig mogelijk na afloop van de telperiode de ingevulde verzamellijst per e-mail naar tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl of per post naar A. Kalkman, Samuel Esmeijerstraat 9, 1318CA Almere. De gebruikte turf-/weeklijsten hoeven niet naar mij te worden gestuurd.

Victor en Ton

N.B.  We willen jullie er attent op maken dat het hier niet gaat om een wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op vaste telcriteria, maar om een telling voor het plezier van hen die eraan mee willen doen. Schroom dus niet om mee te doen. Dat daaruit toch een treffend beeld kan ontstaan van de vogelstand die in de drie wintermaanden in onze tuinen kan worden waargenomen, moge blijken uit de verschillende grafieken die daarvan konden worden gemaakt. De resultaten zijn bepaald door de mogelijkheden en variabelen van de tellers (aantal, beschikbare tijd, kwaliteit en afmetingen tuinen, mate van voeren e.d.) en de verschillende weersomstandigheden in de getelde winters.

Reageren kan via de link: tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl

Download hier de instructie: Hoe te tellen, wat te tellen 2021-2022

Download hier de Weektabel 2021-2022 om te turven: Weekturflijst_2021-2022

Download hier de Verzamellijst 2019-2020 om in te vullen en op te sturen: Verzamellijst_2021-2022

Bekijk hier de presentatie: Vogels in park en tuin, 28 jaar tuinvogeltellingen