Tuinvogeltelling 2019-2020

 

 Oproep voor de tuinvogeltelling winter 2019 – 2020

Een Roodborst (of misschien wel die van de vorige winter) neemt zijn/haar dominante plek in mijn tuin (weer) in; de winter is in aantocht. Tijd voor de gebruikelijke oproep om mee te tellen met onze tuinvogeltelling. In het bijzonder geldt dat voor de Almeerders onder onze donateurs/lezers, maar natuurlijk ook voor de Lelystedelingen en/of andere ‘polderbelangstellenden’ die met ons mee willen doen. Van harte welkom.

Begonnen in de winter van 1991 – 1992 gaat ons telproject nu de 29ste winter in. De resultaten van alle tellingen heb ik voor de 26 ‘basissoorten’ in de Almeerse tuinen in grafieken uitgewerkt. Het gaat in die grafieken om het voorkomen van die soorten in de getelde tuinen en de trends daarin. De grafieken staan achter de hieronder aangegeven ‘link’ naar de presentatie ‘Vogels in park en tuin, 28 jaar tuinvogeltellingen’.

Terwijl ik dit schrijf inspecteert een Boomkruiper de stam van de Meidoorn. Dat belooft wat voor de komende winter. Wordt het een zachte of strenge winter, valt er veel regen of sneeuw? Zullen we ‘vreemde’ vogels zien die niet op ons lijstje met ‘basissoorten’ staan? In maart zullen we het weten. Ik zie jullie waarnemingen daarom zo snel mogelijk na de laatste telweek bij mij binnen komen. En vertel er wat bij als je ‘iets bijzonders’ hebt gezien. Foto’s daarvan zijn uiteraard ook welkom.

We tellen gedurende de drie wintermaanden december, januari en februari en wel vanaf zondag 1 december (week 49) tot en met zaterdag 29 februari (week 9).

De aan deze website gelinkte turf-/ weeklijsten en de  verzamellijst zijn voorzien van 26 ‘basissoorten’.

Overige waargenomen soorten kunnen door de deelnemers daaraan zelf worden toegevoegd. Een instructie ‘hoe te tellen, wat te tellen’ is achter de betreffende link te vinden.

Graag zo spoedig mogelijk na afloop van de telperiode de ingevulde verzamellijst per e-mail naar tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl of per post naar A. Kalkman, Samuel Esmeijerstraat 9, 1318CA Almere. De gebruikte turf-/weeklijsten hoeven niet naar mij te worden gestuurd.

Zin om mee te doen? Beginner, gevorderde of ‘oude rot’, iedereen is welkom om mee te tellen. Nieuwsgierig naar de resultaten van deze winter? Een verslag daarvan zal in de Grauwe Gans van juli 2020 worden geplaatst, waarna de waarnemingen (gemiddelden) in de grafieken op de website zullen worden verwerkt. Voor alle duidelijkheid: de informatie op de website is aanvullend aan het verslag in de Grauwe Gans. Wordt of blijf daarom donateur van de Vogelwacht!

 

N.B.

De lezer wordt er op attent gemaakt dat het hier niet gaat om een wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op vaste telcriteria, maar om een telling voor het plezier van hen die eraan mee willen doen. Dat daaruit toch een goed beeld kan ontstaan van de vogelsoorten die in de drie wintermaanden in onze tuinen kunnen worden waargenomen, moge blijken uit de verschillende grafieken. De resultaten zijn bepaald door de mogelijkheden en variabelen van de tellers (aantal, beschikbare tijd, kwaliteit en afmetingen tuinen, mate van voeren e.d.) en de verschillende weersomstandigheden in de getelde winters. Reageren kan via deze website of rechtstreeks bij mij.

Ton Kalkman, tuinvogeltelling@vogelwachtflevoland.nl

 

Download hier de instructie: Hoe te tellen, wat te tellen 2019 2020

Download hier de Weektabel 2019-2020 om te turven: Weektabel_2019-2020

Download hier de Verzamellijst 2019-2020 om in te vullen en op te sturen: Verzamellijst_2019-2020

Bekijk hier de presentatie: Vogels in park en tuin, 28 jaar tuinvogeltellingen