Natuurbeheerplan

Mei 2015

De antwoordnota natuurbeheerplan 2016 geeft geen aanleiding om in beroep te gaan:
– Punt 1 is overgenomen.
– De zorg van punt 2 (een verplichting tot verdere openstelling van de Lepelaarplassen ?) is weggenomen met de de toelichting in de nota van antwoord; ook eerder al is dit door zowel Flevolandschap als de provincie mondeling toegezegd.
– Punt 3: dit is min of meer aangehouden; we zullen moeten zien wat in het beheerplan OVP komt te staan en dan zo nodig weer een zienswijze indienen op het Natuurbeheerplan 2017.

Zie het Ontwerp Natuurbeheerplan 2016

Februari 2015

Zienswijze ontwerp natuurbeheerplan 2016