Melden gewonde dieren

Meldingen

Meldingen over zaken die mis (lijken te) zijn in de natuur kunnen wij als vrijwilligersorganisatie met maar beperkte capaciteit en kennis vaak niet adequaat oppakken. We verwijzen je daarom naar de hieronder genoemde organisaties.

Gewonde dieren

Bel 144 in geval van:

  • Verwaarloosde dieren;
  • Mishandelde dieren;
  • Gewonde dieren
  • Dieren in acute nood;
  • Bij twijfel of een die in nood is (Voor overleg)

Zie ook https://www.dierenbescherming.nl/contact/dier-in-nood/meld-dierenleed.

In Almere kan bij zieke of gewonde dieren worden gebeld met de Dierenambulance Almere, tel. 0888113340

Heeft u een gewond dier (huisdier, wilde vogel) gevonden en moet die verzorgd worden: bel de dierenambulance.

Zie ook https://www.dierenbescherming.nl/dierenambulance/dierenambulance-midden-nederland/werkgebeid-en-taken.

Dode vogels

In het bijzonder in tijden van vogelgriep, maar ook  los daarvan is het van belang dat dode vogels gemeld worden.

Het melden van dode vogels kan via de website van Sovon en het Dutch Wildlife Health Centre. Beide organisaties werken al jarenlang samen om vroegtijdig signalen van ongewone vogelsterfte op te vangen. Een deel van de gemelde vogels wordt bij de melder opgehaald om te laten testen op vogelgriep*.

Echter, als er drie of meer watervogels (zwanen, ganzen en/of eenden) op dezelfde plaats liggen, dan moeten deze worden gemeld bij het Landelijk Meldpunt Dierziekten van de NVWA via telefoonnummer 045-546 31 88.

In dit schematische overzicht (pdf) staat welke vogels waar moeten/kunnen worden gemeld en bij wie u moet zijn voor het laten opruimen van dode vogels.

Natuurverstoring / Overtreding Natuurbeschermingswet

Natuurverstoringen of overtredingen van de Natuurbeschermingswet kunnen worden gemeld via www.natuurverstoring.nl.
Deze worden vervolgens naar de juiste instantie doorgezet.

Binnen kantoortijden kan ook contact opgenomen worden met de OFGV (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek) op telefoonnummer: 088 – 6333 000. Of je kunt contact opnemen via de milieuklachtentelefoon,
tel: 0320 – 265 400, voor dringende gevallen ook buiten kantoortijden beschikbaar.

Zie voor o.a. wat mag en wat niet mag ook https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/juridische-bescherming/veelgestelde-vragen-vogels-en-de-wet

Gebreken in de inrichting van natuurgebieden

Zaken als een kapot hek, een weggenomen/weggeklapt afsluitpaaltje op een fietspad om autoverkeer onmogelijk te maken, zwerfvuil, etc. moeten gemeld worden bij de beheerder. Dat kan een natuurorganisatie zijn als Het Flevolandschap, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, maar ook een gemeente. Het is helaas niet altijd duidelijk wie de beheerder is, bijvoorbeeld van een fietspad door of langs een natuurgebied.

Melden bij een gemeente kan onder andere met de BuitenBeter-app, zie https://www.buitenbeter.nl/.

Overlast door vogels

Zie https://www.vogelbescherming.nl/contact/veelgestelde-vogelvragen.