Oostvaarders

Kijksessies

Vanuit de Oostvaarders (Oostvaardersbosplaats 1 – 1336 RZ – Almere) worden maandelijks vogelkijksessies gehouden op zondagmiddag

 

Wandelexcursies in samenwerking met SBB

(coördinator Michiel Babeliowsky michiel@babeliowsky.nl)

Sinds maart 2016 organiseert de Vogelwacht in samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) een maandelijkse wandeling door het Oostvaardersbos in Almere. Doel van deze samenwerking is de natuur en meer bijzonder de vogelrijkdom van de Oostvaardersplassen bij een breder publiek onder de aandacht te brengen en daarmee in de verdere ontwikkeling van het gebied een breder draagvlak te creëren. In de samenwerking levert SBB het materieel (kijkers en vogelgidsjes) en de Vogelwacht het personeel (2 excursieleiders per wandeling). Via SBB kunnen zich maximaal 15 deelnemers aanmelden. Bij wijze van proef hebben er in 2016 vijf wandelingen plaatsgehad, waaraan 57 wandelaars en 6 excursieleiders hebben deelgenomen.

Vanwege het succes is besloten de gezamenlijke wandelexcursies ook dit jaar een vervolg te geven. Daarbij is het aantal wandelingen verhoogd naar 9 (van maart t/m november 2017) en het maximum aantal deelnemers naar 20.