Lezingen

Er worden regelmatig lezingen gehouden in het gebouw De Oostvaarders. Kijk in ons blad “De Grauwe Gans” voor meer informatie of in de Agenda.