Lezingen

Er worden regelmatig lezingen gehouden in het gebouw De Oostvaarders. Kijk in ons blad “De Grauwe Gans” voor meer informatie of in de Agenda.

Aanmelden voor een lezing kan via de activiteitencommissie: mail naar activiteiten@vogelwachtflevoland.nl.