Excursies

 
Vogelexcursie Vogelwacht – Staatsbosbeheer in het Oostvaardersbos

Elke 3e zondag van de maand vindt deze wandeling plaats.
Vogelwacht en SBB willen de natuur en in het bijzonder de vogelrijkdom van de Oostvaardersplassen onder de aandacht brengen bij een breder publiek.

In de samenwerking levert SBB het materieel (kijkers en vogelgidsjes) en de Vogelwacht het personeel (2 excursieleiders per wandeling).
oostvaardersplassen@staatsbosbeheer.nl kunnen zich maximaal 15 deelnemers aanmelden. Kosten €10 per persoon. (vooral bedoeld voor niet-donateurs)

Wil je mee helpen gidsen dan kan dat. Neem dan contact op met coördinator Michiel Babeliowsky.

 

Excursies Vogelwacht

Er worden regelmatig excursies gehouden. Kijk voor meer informatie in ons blad “De Grauwe Gans” of in de Agenda.

Aanmelden voor een excursie kan via activiteiten@vogelwachtflevoland.nl.