Big Day

Elk jaar, rond half mei, houden donateurs van de stichting een Big-Day in Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland. Bij een Big-Day is het de bedoeling om op één kalenderdag in competitieverband zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen.
Dit gebeurt in teamverband, waarbij enkele spelregels gelden. Belangrijkste spelregel is dat elke soort door een meerderheid van het team moet zijn gezien en/of gehoord. Het Flevolandse Big-Day record werd in 2004 aangescherpt tot 150 soorten

Meldt uzelf of uw team aan bij: activiteiten@vogelwachtflevoland.nl