“Is de suggestie van Vogelwacht Flevoland om radaronderzoek [naar welke vogels wanneer op welke hoogte de vliegroutes doorkruisen] te doen opgevolgd?”

Die vraag heeft Roel During van de universiteit van Wageningen, een van de uitgenodigde wetenschappers, gesteld tijdens de hoorzitting op 25 juni van de tweede-kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu over het ontwerp-luchthavenbesluit Lelystad Airport. Een mooie steun in de rug van de Vogelwacht, want wij maken ons zorgen over de geplande uitbreiding van de luchthaven.

De genoemde suggestie hebben we gedaan in een brief van september 2013 waarin we aangegeven hebben wat we van de uitbreidingsplannen vonden en wat er volgens ons onderzocht zou moeten worden. Als het antwoord op de vraag al positief is, is dat niet in het Milieu Effecten Rapport of andere stukken terug te vinden.