Vogelparadijs MarkerWadden telt duizenden nesten

Visdief op nest

Op het nieuwe eiland van de MarkerWadden broeden momenteel ruim 2000 vogelparen. Onder meer visdieven, kokmeeuwen, verschillende pleviersoorten en kluten bouwden een nest op dit kersverse stukje Nederland. Onder de vele broedparen bevinden zich ook bijzondere soorten als de dwergstern en strandplevier. Hiermee maakt MarkerWadden nu al de naam van vogelparadijs waar.

Veilige broedplek
Boswachter Ruben Kluit van Natuurmonumenten heeft de afgelopen maanden verschillende keren broedvogels geteld op het eerste eiland. Daarbij kreeg hij hulp van vrijwilligers van de Vogelwacht Flevoland. Kluit: “Je ziet hier vooral de zogenaamde pionier soorten, vogels die zich vestigen in kale nieuwe gebieden, zoals de kluut, kleine plevier, visdief en kokmeeuw. Het grote voordeel van zo’n plek als de MarkerWadden is dat hier nog nauwelijks vijanden zijn en er ook weinig  verstoring is. Er vliegt misschien eens een slechtvalk over, maar verder kunnen ze hier veilig broeden.” De nesten van deze vogels bestaan meestal alleen uit een klein kuiltje in het zand met daarin de eieren.

Prachtige telresultaten
Kluit is enthousiast over de resultaten van de tellingen: “De enorme aantallen hebben ons echt verbaasd. We hebben bijvoorbeeld meer dan 1700 nesten van de visdief geteld, een snelle witte vogel met een zwart boevenmaskertje op zijn kop. Maar we zagen ook hele bijzondere soorten zoals de dwergstern en strandplevier. Deze vogels broeden op steeds minder plekken in Nederland, dus we zijn heel blij dat ze het strand van de MarkerWadden hebben ontdekt.” In totaal namen de tellers meer dan vijftig verschillende soorten vogels waar in het nieuwe natuurgebied.

Resultaten
Kluut: 69 paar
Kleine plevier: 8 paar
Bontbekplevier: 1 paar
Visdief: 1700 paar
Kokmeeuw: 352 paar
Strandplevier: 4 paar
Dwergstern: 2 paar

(persbericht van Natuurmonumenten 3-7-2017; uitgelichte foto: (c) Cees van Kempen)

Getagd met ,
Loading...