Vogelgriep – wat te doen als je dode vogels tegenkomt?

Slecht nieuws: Er worden momenteel opvallend veel dode zwanen aangetroffen in de Veluwerandmeren. Onderzoek loopt of dit te maken heeft met de vogelgriep die weer opgedoken is in Flevoland. Op een eendenbedrijf bij Biddinghuizen wordt vandaag geruimd. Het zou gaan om de zeer besmettelijke variant. Op de website van Wageningen Universiteit staat wat je kan doen als je (grote groepen) dode vogels aantreft:

Niet elke dode vogel is het gevolg van de heersende vogelgriep. Mocht u dode vogels aantreffen dan kunt u dit bij verschillende instanties melden, afhankelijk van de gevonden dode vogelsoort en van het aantal dood aangetroffen vogels. Raak in elk geval zelf de vogels niet aan!

Drie of meer dode watervogels – meer dan twintig dode vogels op één plek
Alleen wanneer u meer dan de genoemde aantallen dode vogels op één plek aantreft, kunt u de vondst melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Zie ook de website van de NVWA.
Minder dode vogels op één plek?
Ziet u minder dan drie dode watervogels of minder dan twintig dode vogels van welke soort dan ook, dan kunt u dit melden bij Dutch Wildlife Health Centre via een meldingsformulier.

Loading...